Menu

Profiel incicator

Wat moet de profieldiepte zijn?

 

De banden zullen altijd de bepalende factor blijven in het contact tussen auto en wegdek. Het optimaal functioneren van banden wordt sterk beïnvloed door hun profieldiepte.

Nieuwe banden hebben, afhankelijk van het type, tussen de 7 mm en 9,5 mm profiel. Dit profiel zorgt voor optimale eigenschappen onder wisselende weersomstandigheden. De wettelijke minimale profieldiepte is voor alle personen- wagenbanden in Europa 1,6 mm. Het is echter veiliger de banden bij uiterlijk 2 mm te vervangen.

Bij winterbanden wordt de slijtagegrens al bij 4 mm restprofiel bereikt wat betreft de winterse eigenschappen. Winterbanden met minder dan 4 mm restprofiel zijn in principe geen winterbanden meer.

In het profiel van de band bevinden zich slijtage indicatoren TWI (Tread Wear Indicator) die het naderen van de slijtagegrens aangeven. Zie de rode cirkels in onderstaande figuur.

Slijtage indicatoren, Tread Wear Indicator

Bij nat wegdek neemt de kans op slipgevaar toe. Ook neemt de kans op aquaplaning toe naarmate de minimum profieldiepte van de band wordt bereikt. Het is echter niet mogelijk om voor elk bandentype de minimum profieldiepte te bepalen waaronder de band gevaarlijk wordt om mee te rijden. In het algemeen geldt dat hoe breder de banden zijn, hoe groter de kans is op aquaplaning bij versleten banden.

Om het grootst mogelijke rendement van uw banden te krijgen wordt aanbevolen deze om de 10.000 kilometer te wisselen van voor naar achteren en omgekeerd. Het wordt niet aangeraden de banden kruislings te verwisselen. Vergeet niet de bandenspanning aan te passen aan de nieuwe positie van de banden. Deze maatregelen zullen de levensduur van de band verlengen en het rijcomfort verhogen.

Remmen van 100km/u naar 60km/u

De juiste bandenspanning levert een fikse besparing op. Bepalend is de voor het voertuig en de inzet (belasting, snelheid) juiste bandenspanning. De optimale bandenspanning wordt in nauwe samenwerking tussen banden- en autoproducenten vastgesteld. Deze wordt voor iedere auto in het instructieboekje of tankklepje aangegeven.

Voorgeschreven bandenspanning in relatie tot levensduur v.d. band

Een opgepompte autoband verliest na enige tijd vanzelf zijn spanning, omdat de lucht weglekt door microscopische openingen in het rubber, of via het ventiel. Te zachte banden hebben meer rolweerstand, waarbij energie verloren gaat door het vervormen van het rubber bij iedere omwenteling van het wiel. Dat betekent een hoger brandstofverbruik! Controleer daarom regelmatig uw bandenspanning, en hou daarbij rekening met de belading van de auto. Een zware auto mag gerust een hogere bandenspanning hebben.

Regelmatig controleren van de banden is niet alleen goed voor het benzineverbruik. Ter indicatie bij 0,5 bar te lage spanning krijg u 10% meer rolweerstan van uw banden. Een zachte band staat bloot aan enorme krachten en wordt warmer dan een band met correcte bandenspanning. In extreme gevallen kan dit leiden tot een klapband? Het is dus ook voor uw eigen veiligheid.